İstek Duası – Kuduriye Duası (Dilek Duası – Murat Duası) Duaların Kabulü İçin

sdafsdaf

İstek Duasıİstek duası yani Kuduriye duası, bir dileği bir arzuhali olanlara bir dilek duası, murat duası yada bir diğer deyişle gönlünüzden geçen iyi amellere ulaşmanız için edebileceğiniz bir istek duasıdır.

Eğer ki sevdiğiniz, aşık olduğunu kişi için okumak istiyorsanız duayı cuma günü gusül abdestinizi aldıktan sonra sela zamanında iki rekat namaz kılıp kıbleye doğru 2 ya da 4 kere sevdiğiniz insanı niyet ederek duayı okuyun. Dua sizin gönülünüzden geçen  niyete bağlı olarak sizi sevdiğinize kavuşturabilir. Başka bir niyetiniz varsa bu niyetinize dayanaraktanda aynı şekilde dua edebilirsiniz.

Karı ve kocanın arasının iyi olması için dua perşembe günü bir tatlının üzerine okunur. Tatlı helal olduğu sürece herhangi bir tatlı olabilir. Tatlının üzerine 10 kere okunduktan sonra, karı koca tatlıyı yerler. Böylece muhabbetleri güzelleşir, iyi geçinmelerine vesile olur.

Kısmeti kapalı olan bir gençkızın, bir delikanlının yada herhangi birinin kısmetini açmak için bu duayı üzerinde taşıması iyi olur. Kısmetini açar ve ferahlaştırır.

Aynı şekilde duanın taşınması bolluk ve berekette getirir.

Bismillahirrahmanirrahim

Allahüme ya Alimü ya azimü ya Rahmanü ya Rahimü ya Kadduru ente rabbi ve ilmike hasbi feni`mer rabbü rabbi ve ni`mel hasbü hasbi tensuru men teşaü ve inneke entel azizür rahimi,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve es`elükel azameti fil harekatı vessekanati vel kelimati vel iradati vel`hatarati minneş şeküri kane vezzununi vel evhami zülzilü zilzalen şediden,Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve iz yekulül münafikune vellezine fi kulubihim meradün ma vaedenellahü ve resuluhu illa gururen,
ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru veftah lena feinneke hayrul fatihin vağfir lena feinneke hayrul ğafirine.Verhamna feinneke hayrur rahmine.Sebbitna vensurna ve sehhir lena haza emri ve sahharel bahreyni li musa ve
sahharatil cibalü vel hadidi li davüder rihı vel cinni vel insi li süleymani ve sehharetis sekaleyni Muhammed Mustafa Sallallahu aleyhi ve sellem .Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru ve sehhır lena küllün fil bahri hüve leke fil ardi vessemai vel mülki vel meleküti külle şey in bimakesebet bi hakkı kaf ha ya ayn sad
Vensurna feinneke hayrun nasırine verzukna ve ente

hayrur razikıyn.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü ve heb lena rihan tayyiben kema hiye fi ilmıke venşur aleyna min hazaini rahmetike verhamna biha hamlil keramati meas selameti vel afiyeti fid dünya vel ahireti Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü Allahümme yessir lena umürena mear rahati likulübina ve eydina vesselameti ve kün lena haceten fi seferina ve halifete fi ehlina vatmün ala vücuhi a`daina vemsehühüm kulübün
Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddurü şahetil vücuhü lil`hayyil kayyümü.ve kad habe men hamele zulmen .Ta sin mim ha mim ayn sin kaf,meracel bahreyni yeltekıyani beynehüma berzehun la yebğıyani.Ha mim ,ha mim,ha mim, el emru ve caen nasru fe aleyna la yünsarun.Ya kuddurü Ya kuddurü Ya kuddur.Bismillahirrahmanirrahim.Ha mim,tenzilül kitabi minallahil azizil alim.Ğafirüz zenbi ve kabilit tevbi şedidil ıkabi.Fein tevellev fekul hasbiyallahü la ilahe illa hüve aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil azim
Bismillahirrahmanirrahim.Yühıbbunehüm kehubillahi.Vellezine amenü eşeddü hubben, lillahi velev yerallezine zalemü iz yerav nel, azabe ennel kuvvete lillahi cemian.Ve ennellahe şedidül azabi.Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmaine Ya Kudduru ya Kudduru ya Kudduru.Ya Ekramel ekramine,ve ya erhamer rahimine.Velhamdülillahi rabbil alemin.Amin.

Yorum Yap ya da Geribildirimde Buluntrackback: Trackback URL.

Comments

  • Fazilet Güngör  On 04 Mayıs 2012 at 12:16

    inş. Yüce Rabbim hepimizin istek dualarını dilek dualarını kabul eder. Kuduriye duası çok faydalı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*


× iki = 4

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>